خودت شو

خودت شو راهی برای رسیدن به آرامش

خودت شو

خودت شو راهی برای رسیدن به آرامش

خودت شو

در جذر و مد های دریای زندگی، خیلی وقت ها از خودمون غافل میشیم و گرفتار من هایی میشیم که اگر خودمون نباشیم دچار طوفان ها میشیم

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خطر زندگی مشترک» ثبت شده است

بعد اقامه نماز یکی از دخترای دانشجو منو کشید کنار تا کمی صحبت کنه. با من و من کردن شروع کرد به گفتن که : 

نامزدش و خانواده همسرش فریبش دادند

بهش دروغ گفتند